måndag 8 december 2014

Bloggar i skolan

Jag startade denhär bloggen för snart två år sedan. Då var det med en baktanke om att någon gång i framtiden starta en klassblogg. Än har klassbloggen inte sett dagens ljus men jag har lärt mig blogga på blogger!

Att använda en blogg i undervisningen är ett verktyg som kan skapa många sidoeffekter beroende på hur man lägger upp det hela. Förutom det att eleverna lär sig producera och publicera texter och bilder liksom eventuellt filmer och ljudfiler kan man samtidigt få in samarbete och kommunikation (både skriftlig och muntlig kommunikation) i undervisningen. Att låta eleverna använda tekniken gör att de samtididigt blir motiverade! En positiv bieffekt!

Den här videon har jag filmat och publicerat: granskottsglögg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar